15 oktober 2018

Thuishuisproject Winkel: Samen is niet alleen!

Collega Miranda Kruijer werkt al zo’n 17 jaar als Verzorgende IG bij Woonzorggroep Samen, eerst in Magnushof en sinds enige jaren in de thuiszorg. Naast haar werk bij Samen is Miranda als vrijwilligerscoördinator nauw betrokken bij het Thuishuisproject in Winkel e.o, een nieuw initiatief dat ondersteuning biedt aan alleenwonende ouderen (60+). Wilt u hier meer over weten? Kom dan op 31 oktober om 15.00 uur naar de Roode Eenhoorn in Nieuwe Niedorp.

Lees verder

Het Thuishuisproject wordt ondersteund door een vrijwilligersorganisatie, waarvan de vrijwilligers de ouderen – indien nodig – tijdelijk ondersteuning en begeleiding kunnen bieden. Het doel hiervan is eenzaamheid bij ouderen tegen gaan.

“Samen is niet alleen!”
Het Thuishuisproject bestaat uit twee delen: Het Thuisbezoek en het Thuishuis.

Het Thuisbezoek vindt plaats bij alleenstaande ouderen in Winkel en omstreken die graag in contact willen komen met leeftijdsgenoten, maar dit door omstandigheden moeilijk kunnen realiseren. Daardoor kan het moeilijk zijn om aansluiting te vinden bij bijvoorbeeld activiteiten die in de buurt georganiseerd worden. Het doel van het Thuisbezoek is om het netwerk te verbeteren en waar mogelijk uit te breiden. Vrijwilligers kunnen daar een handje bij helpen.
Het Thuishuis in Winkel is een woonvorm van zes ouderen uit de doelgroep alleenstaande ouderen, die niet alleen willen wonen. Zij kiezen ervoor om samen met leeftijdsgenoten in één groot huis, het Thuishuis, te gaan wonen. Huiselijkheid, gezelligheid en zelfredzaamheid staan voorop.

“Door mijn werk in de zorg valt mij de dreigende eenzaamheid onder de oudere medemens op. Er zijn veel ouderen die dagelijks alleen zitten en weinig tot geen bezoek krijgen. Soms vinden zij het door omstandigheden lastig hun contacten goed te onderhouden of uit te breiden. Het kan moeilijk zijn om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten en activiteiten in hun omgeving. Zij weten hierin vaak niet de juiste weg. Dit gaat mij enorm aan het hart”, aldus Miranda Kruijer. “Om bovenstaande reden heb ik mij als vrijwilliger aangemeld bij het Thuishuisproject Winkel. Inmiddels ben ik sinds 1 juli 2018 vrijwilligerscoördinator geworden van dit project.

Door bekendheid te geven aan het Thuishuisproject hoop ik de professionals, zorgmedewerkers, mantelzorgers, maar ook huishoudelijk medewerkers te bereiken. Dit zijn immers de mensen die bij de ouderen thuis komen en de eerste tekenen van mogelijke vereenzaming signaleren. Dit alles doe ik naast mijn baan bij Samen en juist die combinatie maakt mijn invulling van hoe ik de zorg rondom de oudere medemens graag zou willen zien compleet.“

Meer informatie over het Thuishuisproject is te vinden op: www.thuishuiswinkel.nl en www.thuishuis.org.