21 juni 2021

Woonzorggroep Samen start met gezamenlijk digitaal systeem voor gebruik medicijnen in de thuiszorg in Noord-Holland Noord

Op 10 juni is Woonzorggroep Samen met vier andere thuiszorgorganisaties en vele apotheken en apotheekhoudende huisartsen in de regio Noord-Holland Noord gestart met een gezamenlijk digitaal systeem voor het toezien op en registreren van medicijnen in de thuiszorg. De andere thuiszorgorganisaties zijn Omring, De Zorgcirkel, Evean en WilgaerdenLeekerweideGroep. Vele andere organisaties staan op het punt om ook met het systeem te gaan werken.

Lees verder

Samenwerking in de regio
21 zorgorganisaties in de regio Noord-Holland Noord werken al langer samen binnen het samenwerkingsverband ZWplus. Deze partijen hebben, samen met apothekers, (apotheekhoudende) huisartsen en ziekenhuizen gezamenlijk een regionaal convenant Medicatieveiligheid afgesloten met als doel de kwaliteit van de medicatiezorg verder te verbeteren.

Voorzitter van het arbeidsmarkt platform ZWplus NHN en voorzitter van de Raad van Bestuur van Omring Jolanda Buwalda: “Vanuit het convenant willen we graag samen investeren in medicatieveiligheid voor cliënten en gemak voor zorgprofessionals. Digitalisering via een eTRS blijkt een goede oplossing.”
“We werken intensief samen met alle deelnemende organisaties, zodat het systeem zo goed mogelijk aansluit bij al onze wensen; nu en in de toekomst. Daarnaast werken wij samen op het gebied van de opleiding van de medewerkers”, aldus Joke Jetten, thuiszorgmanager bij De Zorgcirkel.

Apotheker Reinier Bax uit Den Helder: “Wij verwachten dat door de gezamenlijke keuze voor één eTRS de samenwerking in de medicatieketen verder verbetert. We denken dat we zo efficiënter kunnen werken, dat er een heldere communicatie binnen de medicatieketen ontstaat en dat we de medicatieveiligheid verder verbeteren.”

De deelnemende organisaties hebben afgesproken gedurende een langere periode samen te werken om een blijvend en steeds groter succes te maken van de app. Zij hebben een gezamenlijk contract afgesloten zodat alle deelnemende organisaties (klein en groot) van collectief voordeel profiteren.
Digitale samenwerking op het gebied van medicatiebeheer geeft een extra impuls aan grotere bewegingen zoals regionale samenwerking en specialistische zorg thuis: Juiste Zorg op de Juiste Plaats.

Wat is het
Het systeem geeft een actueel overzicht van het medicijngebruik van iedere cliënt. Het is een elektronisch ToedienRegistratieSysteem (eTRS) en heet CareXS Meddy. De leverancier is Connected Health Solutions.

Hoe werkt het
De gegevens van de cliënten komen via de apotheek in het systeem terecht. De thuiszorgprofessionals zien in een app op hun telefoon of tablet welke medicijnen ze moeten overhandigen of toedienen. Ze tekenen het gelijk af in de app, zodat het systeem direct weer bij is. Bij sommige medicijnen is het nodig is om een extra controle uit te voeren of het medicijn wel mag worden gegeven. Ook dat doet de medewerker via de app. Notities tussen alle professionals worden beveiligd via de app verstuurd.

Voordelen
Het belangrijkste voordeel is dat de medicijnen nu nog veiliger worden toegediend. Het systeem is altijd helemaal bij. Het werk voor apotheken, thuiszorgprofessionals én de organisaties is eenvoudiger dan voorheen. Via de app kunnen apotheken en thuiszorgorganisaties nog beter samenwerken. Daarnaast hebben de thuiszorgorganisaties altijd een totaaloverzicht van alle gebruikte medicijnen.

Werkgebied
Geografisch groeit het werkgebied van (initieel) de regio Noord- Holland Noord tot (uiteindelijk) de regio “boven het Noordzeekanaal”. Zo kunnen zorgaanbieders zoals De Zorgcirkel en Evean, die in beide gebieden werken, maar ook apothekers in het grensgebied van de regio NH-Noord, met één en dezelfde eTRS-toepassing werken.

Andere organisaties
In eerste instantie zijn thuiszorgorganisaties en apothekers/apotheekhoudende huisartsen aangesloten bij CareXS Meddy. Als dit wenselijk is, kunnen ook verpleeg- en verzorgingshuizen, dienstapotheken en diagnostische centra zoals de trombosedienst aansluiten.