17 december 2018

Samen op weg naar een dementievriendelijk Noord-Holland Noord

Woonzorggroep Samen doet mee aan het initiatief om Noord-Holland Noord dementievriendelijk te maken. Niet alleen in onze eigen werkomgeving hebben we veel te maken met mensen met dementie, ook in de samenleving komt dit steeds meer voor. Bij Samen voelen we ons betrokken bij mensen met dementie. Voor hen proberen we dagelijks een zo veilig en vertrouwd mogelijke omgeving te creëren.

Lees verder

op de 5 mensen krijgt te maken met dementie. Noord-Holland Noord telt in 2020 naar verwachting 12.200 mensen met dementie. Door de vergrijzing stijgt dit aantal tot ca. 24.500 in 2040. Zeventig procent van hen woont thuis en neemt deel aan het gewone leven. De kans is dus heel groot dat wij steeds vaker mensen met dementie tegenkomen in het dagelijkse leven.

Publiekscampagne
Begin januari start er in Noord-Holland Noord een publiekscampagne. Het doel van deze campagne is om mensen bewust te maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. Immers, als wij als samenleving weten hoe om te gaan met mensen met dementie, maken we het voor hen een stukje makkelijker. U kunt hierbij helpen.

Door de training ‘omgaan met dementie’ te volgen en zoveel mogelijk mensen in uw omgeving te stimuleren dit ook te doen, kunnen we gezamenlijk mensen met dementie helpen om met een veilig en vertrouwd gevoel de straat op te gaan. Bent u vrijwilliger en komt u regelmatig in contact met mensen met dementie? Doe de training 'vrijwilligerswerk' en leer hoe u goed met hen omgaat in verschillende situaties.
Meedoen is gratis én eenvoudig en kost u maar 10 minuten van uw tijd! Hoe meer mensen de training volgen, hoe meer dementievriendelijk we niet alleen als organisatie, maar ook als samenleving worden. Klik hier om naar de trainingen te gaan en help mee om Noord-Holland Noord dementievriendelijk te maken!