04 februari 2019

ParkinsonCafé - buurtpreventie

Op 19 februari vindt er weer een ParkinsonCafé plaats in Schagen, locatie Magnushof, Jacob Ruijsdaellaan 30. Het ParkinsonCafé voor de regio Noord-Holland Noord is een initiatief van vrijwilligers van de Parkinsonvereniging samen met therapeuten van ParkinsonNet en is bedoeld voor mensen met de ziekte van Parkinson en Parkinsonismen, hun partners/mantelzorgers en belangstellenden.

Lees verder

Op 19 februari 2019 vertelt Nop van Warmerdam over ‘Buurtpreventie’. Buurtpreventie is een vorm van toezicht die vrijwillig wordt opgezet door burgers om zo de veiligheid in hun eigen woonomgeving te verbeteren. Elkaar snel weten te vinden en contact met elkaar te maken is daarbij enorm belangrijk. Buurtpreventie vindt veelal in samenwerking met wijkagenten en gemeentes plaats.

De toegang is gratis! Vraag bij de receptie naar het Stiltecentrum.
Tot ziens op dinsdag 19 februari!

Programma:
9:30 Inloop met koffie/thee
10:00 Opening
10:10 Lezing Buurtpreventie
10:40 Pauze
10:55 Vervolg lezing
11:20 Einde ‘officiële’ gedeelte van deze bijeenkomst. Aansluitend gelegenheid tot kennismaking met medeleden en overige aanwezigen, waarbij koffie/thee
12:00 Sluiting

Wij hopen u te kunnen begroeten!

Waarom een Parkinson Café?
Mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme en hun omgeving hebben behoefte aan goede medische informatie en persoonlijke zorg, maar ook aan uitwisseling van ervaringen en ideeën met lotgenoten. Het ParkinsonCafé is als een ontmoetingsplek voor mensen met Parkinson(isme) en direct betrokkenen een veilige en plezierige omgeving, waarin je elkaar kunt inspireren om ondanks de ziekte een prettig, volwaardig leven kunt leiden.