10 december 2018

Parkinson Café dinsdag 18 december

Op dinsdag 18 december houden we een gezellig samenzijn in kerstsferen. We hebben voor deze dag beslag weten te leggen op een dame die een monoloog wil houden. Deze monoloog is getiteld ´Het dagboek van Eva´ van Dario Fo. Zij leest hier op humoristische wijze uit voor.

Lees verder

Daarnaast zorgen wij voor een hapje en drankje. Met u maken we er graag een gezellig ochtend van en kijken we vooruit naar een nieuw, zinvol jaar van het Parkinson Café. Vraag bij de receptie naar vergaderruimte 5.

De toegang is gratis! U kunt zich tot uiterlijk 14 december aanmelden bij Rob Stringer via telefoonnummer 0224-214 629.

Tot ziens op dinsdag 18 december!

Programma:
9:30 Inloop met koffie/thee
10:00 Opening
10:05 Monoloog
10:45 Vervolg presentatie
11:20 Einde ‘officiële’ gedeelte van deze bijeenkomst. Aansluitend gelegenheid tot kennismaking met medeleden en overige aanwezigen, waarbij koffie/thee
12:00 Sluiting

Wij hopen u te kunnen begroeten!

Waarom een Parkinson Café?

Mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme en hun omgeving hebben behoefte aan goede medische informatie en persoonlijke zorg, maar ook aan uitwisseling van ervaringen en ideeën met lotgenoten. Het ParkinsonCafé is als een ontmoetingsplek voor mensen met Parkinson(isme) en direct betrokkenen een veilige en plezierige omgeving, waarin je elkaar kunt inspireren om ondanks de ziekte een prettig, volwaardig leven kunt leiden.