11 december 2018

Noordkop Gezond voor Elkaar

Op 28 november 2018 is het netwerk 'Noordkop Gezond voor Elkaar' opgericht. Dit netwerk draagt de visie van Positieve Gezondheid uit en zet zich in voor vitalere inwoners en professionals in de noordelijke regio's. Ook Samen is hierbij aangesloten.

Lees verder

Het netwerk verbindt organisaties die - met elkaar - bijdragen aan een positief gezonde regio.

Tijdens het gelijknamige symposium is netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar ongekend goed op gang gekomen. Maar liefst 22 organisaties onderschrijven de visie van positieve gezondheid. Gezondheid wordt hierbij niet enkel gezien als de aan- of afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven om te gaan en daarbij zo veel mogelijk zelf regie te voeren.

Pledge
De organisaties die deelnemen aan het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar, onderschrijven deze visie en geloven in de veerkracht van mensen en de positieve werking van eigen regie. Het doel is om over 15 jaar een positief gezonde regio te zijn. De komende jaren wordt er geïnvesteerd in samenwerking en krijgen bewoners de juiste handvatten aangeboden om zo gezond mogelijk en veerkrachtig te leven, passend bij hun situatie. De organisaties richten zich op alle 150.000 inwoners van de Kop van Noord-Holland, of ze nu patiënt/cliënt zijn, medewerkers van de deelnemende organisaties of ‘gewoon’ inwoner. Bekijk de pledge.

Samenwerkingsagenda
Om tot een gezonde en veerkrachtige regio te komen, hebben inwoners, professionals en organisaties elkaar nodig. “We kunnen het niet alleen en het is belangrijk om met elkaar vanuit hetzelfde gedachtegoed te gaan werken”, aldus de leden van het kernteam. Het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar gaat na dit symposium en na het ondertekenen van de pledge aan de slag met het bepalen van gezamenlijke acties en stelt hiervoor een samenwerkingsagenda 2019 op. Het gaat hierbij om acties richting eigen personeel, bijvoorbeeld op gebied van scholing maar ook over bijeenkomsten en workshops voor inwoners.