08 februari 2018

Nieuwe datum voor het ParkinsonCafé: 20 februari

Op 20 februari vindt er weer een ParkinsonCafé plaats in Schagen, locatie Magnushof, Jacob Ruijsdaellaan 30. Het ParkinsonCafé voor de regio Noord-Holland Noord is een initiatief van vrijwilligers van de Parkinsonvereniging samen met therapeuten van ParkinsonNet en is bedoeld voor mensen met de ziekte van Parkinson en Parkinsonismen, hun partners/mantelzorgers en belangstellenden.

Joyce Admiraal, bewegingsagoog bij het Revalidatie & Behandelcentrum Samen komt op een interactieve manier vertellen over de Samen-fitness en hoe belangrijk bewegen voor mensen met de ziekte van Parkinson is! Ook zal zij vertellen over valpreventie. Fysiotherapeut Robin Stuijt stelt zich voor als nieuw lid van het Parkinsonteam Samen en vertelt u over de nieuwe Parkinson-beweeggroep. De bijeenkomst wordt gehouden in de stilteruimte in Magnushof. Vraag bij de receptie waar u moet zijn. De toegang is gratis.

Programma
9:30 Inloop met koffie/thee
10:00 Opening

10:05 Presentatie Joyce en Robin
10:30 Pauze
10:45 Vervolg presentatie
11:20 Einde ‘officiële’ gedeelte van deze bijeenkomst. Aansluitend gelegenheid tot kennismaking met medeleden en overige aanwezigen, waarbij koffie/thee
12:00 Sluiting

Waarom een Parkinson Café?
Mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme en hun omgeving hebben behoefte aan goede medische informatie en persoonlijke zorg, maar ook aan uitwisseling van ervaringen en ideeën met lotgenoten. Het ParkinsonCafé is als een ontmoetingsplek voor mensen met Parkinson(isme) en direct betrokkenen een veilige en plezierige omgeving, waarin je elkaar kunt inspireren om ondanks de ziekte een prettig, volwaardig leven kunt leiden.