12 juli 2017

Molenweid wordt weer in gebruik genomen

Op 18 juli nemen bewoners van Lelypark hun intrek in hun tijdelijke appartement in Molenweid

Lees verder

Op 18 juli verhuizen de eerste bewoners richting locatie Molenweid in Wieringerwaard. De verhuizing wordt verzorgd door een externe verhuizer, zodat de bewoners zelf niks hoeven te doen. Op de verhuisdag zelf gaan de bewoners een dagje uit, heerlijk varen over de Friese wateren. Op 18 juli om 17.30 uur worden de bewoners officieel ontvangen en wordt de locatie geopend.

Molenweid wordt officieel geopend door teamleiders René Koppelmans en Monique Numeijer en een bewoner. Om het extra feestelijk te maken deelt Douwe Egberts ijskoffie uit. De bewoners van Lelypark zullen voor ongeveer zeven maanden op locatie Molenweid verblijven. De planning is om alle bewoners in januari, na de feestdagen, weer terug te verhuizen naar Lelypark.

Tijdens de officiële opening is iedereen van harte welkom om onze bewoners een warm welkom te heten. Molenweid is gevestigd op adres: Patrijzenlaan 31 in Wieringerwaard.

Verbouwing Lelypark
Lelypark wordt verbouwd richting toekomstbestendig wonen, waarin op de benedenverdieping drie woongroepen zijn voor kleinschalig wonen en 18 appartementen op de bovenverdieping die inspelen op de zorgvraag die er op dat moment is. Op die manier kunnen ook mensen met dementie in de Wieringermeer blijven wonen. Iets wat tot op heden nog niet mogelijk was. Wooncompagnie werkt hierin intensief samen met Woonzorggroep Samen. De plannen voor toekomstbestendig wonen zijn gezamenlijk ontstaan, zodat er voor iedereen een plek geboden kan worden.