06 november 2018

Match 2020: samenwerking en krachtenbundeling in de Kop van Noord-Holland

Caroline Beentjes tekende afgelopen zaterdag namens Woonzorggroep Samen het convenant 'Match 2020' voor samenwerking en krachtenbundeling in de Kop van Noord-Holland tussen werkgevers in de zorg- en welzijnssector, onderwijs en de overheid.

Lees verder

Match 2020 is een project dat valt onder ‘De Kop Werkt!’. De Kop Werkt! is een regionaal stimuleringsprogramma van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.

Meer informatie vindt u op www.dekopwerkt.nl.