11 februari 2021

Maria Mater klaargestoomd voor de toekomst

​In heel Nederland zien we dat de vergrijzing en de zorgvraag onder ouderen toeneemt. Hierbij merken we dat ouderen steeds langer thuis willen blijven wonen. Binnen Woonzorggroep Samen proberen we zoveel mogelijk op deze wens in te spelen en zorgen we ervoor dat ouderen van nu en van de toekomst zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in de vertrouwde omgeving waar zij thuis zijn. Dit sluit aan bij onze visie: wonen op een manier die past.

Lees verder

Maria Mater

Dit geldt ook voor de ouderen van ’t Veld en de directe omgeving. Het afgelopen jaar heeft Woonzorggroep Samen haar aanbod in Maria Mater naast huur en thuiszorg uitgebreid met langdurige zorg. Dit betekent dat er nu ook 24/7 zorg verleend wordt aan bewoners die dit nodig hebben. Op deze manier ontstaat er een mix aan bewoners met een langdurige zorgvraag, bewoners met een thuiszorgvraag en huurders die samen wonen in Maria Mater. Onder deze bewoners varieert als vanzelfsprekend de zorgvraag van ouderen die (nog) geen zorg nodig hebben tot ouderen met een zwaardere zorgvraag. Alles met als doel om de ouderen, zolang als redelijkerwijs mogelijk, in de voor hun vertrouwde omgeving van ’t Veld te laten wonen.

Aanpassingen nodig
Om dat mogelijk te blijven maken, zijn aanpassingen nodig aan het gebouw. Dit doen we om nog beter aan te sluiten op de wensen van bewoners met een zwaardere zorgvraag. We zien dat daar nu al meer en meer vraag naar is en de verwachting is dat dit in de toekomst alleen maar toe zal nemen.

Verbouwing
De aanpassingen die wij gaan doen aan het pand hebben alles te maken met het voorbereid zijn op de toekomst voor mensen met een complexe zorgvraag. We willen ontmoetingen op kleinere schaal gaan faciliteren. Dit doen we met voldoende woonruimte in het eigen appartement en door het realiseren van buurtkamers. Hierbij zijn de ontmoetingen nooit verplicht, maar is het straks eenvoudiger toegankelijk. Deze buurtkamers krijgen ook balkons, deze komen aan de voorzijde van het pand. Onze bewoners kunnen straks niet alleen genieten van een grote gemeenschappelijke ruimte met ruime keuken, maar ook van de overdekte balkons.

Er zullen intern een aantal verhuizingen plaats gaan vinden waarmee we ruimte vrijmaken om gemeenschappelijke buurtkamers te gaan realiseren. Dit heeft veel impact voor deze bewoners. We begeleiden ze hier zo goed mogelijk in en zorgen dat ze een prettig nieuw appartement krijgen. Voor alle huidige bewoners blijft
woonruimte beschikbaar in Maria Mater.