13 maart 2021

Coronavirus - huidige maatregelen bij Samen

Het aantal landelijke coronabesmettingen binnen de verpleeghuizen neemt sinds het vaccineren af. We zijn erg positief over deze trend en zien deze afname ook binnen Samen; er zijn op dit moment geen uitbraken op een van de locaties. Helaas bevindt Samen zich in een regio waar het aantal besmettingen nog erg hoog is. Vanzelfsprekend willen we hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en wat dat betekent voor onze cliënten, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Alle maatregelen die genomen worden binnen Woonzorggroep Samen zijn conform het RIVM beleid.

Lees verder

Hygiëne blijft het allerbelangrijkste:
• Was uw handen regelmatig (minimaal 20 seconden, met stromend water en zeep)•
Om de handen goed te kunnen wassen/desinfecteren dienen geen belemmeringen
zoals ringen, polshorloges en armbanden en lange mouwen aanwezig te zijn.
• Open wondjes aan de handen of huidbeschadigingen
afdekken met een waterafstotende pleister. Draag eventueel handschoenen.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes of tissues (en gooi ze direct weg).

Gebruik mondmaskers verplicht
Het is verplicht om een mondmasker te dragen binnen onze locaties. Indien er op
de locatie sprake is van een uitbraak met corona, dan is het dragen van een
medisch mondkapje van Samen verplicht.

Bezoekers van cliënten in een zorginstelling:
In de persconferentie van maandag 8 maart zijn versoepelingen aangekondigd voor
de bezoekregeling in verpleeghuizen. Vanwege het hoge aantal besmettingen in de
regio moeten we uiterst voorzichtig blijven. In afstemming met andere organisaties in
de regio is besloten om maatwerk te bieden. Dit betekent dat per locatie bepaald wordt
of het aantal bezoekers uitgebreid kan worden van 1 naar 2 bezoekers per dag. Een
belangrijk uitgangspunt bij de versoepeling is de hoogte van de vaccinatiegraad per locatie/
afdeling. Deze bepaalt of het mogelijk is om twee bezoekers per bewoner per dag toe te laten.
Dit betekent voor Samen dat er verschillen kunnen zijn tussen de locaties. In bepaalde
locaties is de vaccinatiegraad nog onvoldoende hoog. Het is wel zo dat we steeds nieuwe
vaccinatierondes houden, zodat we hopelijk spoedig de bezoekregeling op alle locaties kunnen
aanpassen.

Deze richtlijn geldt niet voor cliënten van Samen die in een woonzorgcentrum (zelfstandig) wonen
en thuiszorg ontvangen. Voor hen gelden de landelijke richtlijnen die voor ieder Nederlands
huishouden geldt.

Registreren bij binnenkomst locatie
Iedereen die onze zorglocatie betreedt dient zich bij de ingang te
registreren. Deze informatie is van groot belang voor een eventueel bron- en
contactonderzoek in het geval van besmetting.

Horeca
Conform de landelijke richtlijnen organiseren we binnen Samen geen horeca-activiteiten
voor externen. Dit betekent dat de restaurants binnen Samen niet opengesteld
zijn voor bezoekers en medewerkers. De restaurants zijn wel open voor de maaltijdvoorziening
van onze bewoners. Hierbij geldt dat de huidige geldende RIVM maatregelen aangehouden worden.

Volg de looproute
Op de meeste locaties wordt gewerkt met looproutes. Hiermee beogen we dat bezoekers
de kortste route kiezen naar de gewenste afdeling en dat er zo min mogelijk ‘elkaar kruisend’
verkeer ontstaat.

Op bezoek komen
Belangrijk is dat u bij binnenkomst de hygiëne maatregelen toepast door uw handen te desinfecteren. Indien u klachten heeft dan blijft u thuis. Het blijft daarbij van groot belang dat u tijdens uw bezoek 1,5 meter afstand houdt.

Testen van medewerkers en bewoners
Medewerkers van Samen blijven bij corona gerelateerde klachten thuis en worden direct getest bij de GGD. De cliënten die in de locatie wonen worden bij corona gerelateerde klachten, i.o.m. de (huis)arts, getest door Samen i.s.m. het laboratorium van het Noordwest Ziekenhuis.