08 maart 2021

Corona besmettingen bij Woonzorggroep Samen

Momenteel is er binnen Samen geen sprake van een uitbraak op onze locaties.

Lees verder

We spreken van een uitbraak wanneer er twee of meer besmettingen zijn op één en/of meerdere afdelingen. Dan gaat het uitbraakprotocol van start. Een speciaal samengesteld outbreak team wordt gevormd en op deze locatie worden dan alle noodzakelijke maatregelen getroffen.

Onderdeel daarvan is dat alle bewoners en contactpersonen hierover geïnformeerd worden. Bij een bewezen besmetting melden wij dit aan de GGD. De actuele stand van zaken wordt dagelijks in dit nieuwsbericht bijgehouden.