10 oktober 2019

Alzheimer café Hollands Kroon

Met veel plezier kunnen we u wederom uitnodigen voor het Alzheimer Café in de gemeente Hollands Kroon. Een Alzheimer Café is een activiteit van Alzheimer Nederland waar mensen met dementie, mantelzorgers, professionals en andere belangstellenden bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen. Alzheimer Café Hollands Kroon Locatie: Lelypark (Lelypark 1, Wieringerwerf) Woensdag 30 oktober 2019 inloop vanaf 19.15 uur Onderwerp: Verschillende vormen van dementie

Lees verder

De oorzaken en gevolgen van dementie; de verschillende vormen die er bestaan; de zorg voor- en het omgaan met mensen met dementie; de kleine en grote dilemma’s waar u tegen aanloopt, en de (over)belasting ten gevolge hiervan. Deze eerste avond is onze gastspreker Gabriella Czech werkzaam als casemanager bij Geriant. Zij zal bovenstaande toelichten met practische voorbeelden en ingaan op vragen vanuit de zaal.

Op woensdagavond 30 oktober 2019 bent u welkom vanaf 19.15 uur in het restaurant van Woonzorggroep Samen locatie Lelypark (Lelypark 1 in Wieringerwerf). U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. U wordt ontvangen door de vrijwilligers van Alzheimer Nederland met koffie en
thee.

Er is voldoende tijd om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te komen. Op de foldertafel vindt u diverse informatiemateriaal. Het onderwerp start om 19.30 uur en de avond duurt tot ongeveer 21.30 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nel van Ockenburg Tel. 0223-643 556.