07 januari 2019

Afscheid Ruud Gooijer

Ruud Gooijer heeft zich ruim tien jaar ingezet als cliëntenvertegenwoordiger voor Woonzorggroep Samen. In 2008 werd hij voorzitter van de cliëntenraad van Magnushof en vanaf die periode had hij tevens zitting in de Centrale Cliëntenraad (CCR). In 2014 werd hij voorzitter van de CCR. Tijdens deze periode heeft hij zich altijd op positief kritische wijze ingezet. Ruud heeft besloten het stokje over te dragen en heeft inmiddels afscheid genomen van Samen. We voelden hem nog éénmaal aan de tand en vroegen hem waar hij het meest trots op is en wat hij ziet als belangrijkste ontwikkeling voor de toekomst.

Lees verder

Ruud Gooijer: “Ik ben het meest trots op de goede harmonie waarin we in al die jaren het overleg hebben weten te voeren. Ik weet dat dit niet bij elke organisatie op een dergelijke prettige manier verloopt. We hebben als CCR echt invloed op de organisatie en dat is allemaal in het belang van de cliënt. Binnen Samen werken we met gemotiveerd en kundig personeel. Nu ook weer met de kwaliteitsslag die gemaakt wordt naar aanleiding van het kwaliteitsplan.

Er wordt goed gekeken naar de behoefte van de cliënt en wat daarvoor nodig is. Daarbij wordt ondernemerschap niet geschuwd, men durft risico’s te nemen. Zo investeren ze bijvoorbeeld veel in leerlingen die nu misschien niet helemaal financieel gedekt zijn, maar voor de toekomst wel heel belangrijk. Dat steunen we als CCR. De minister zei het ook: “lef op de locatie”. Dat is wat we nodig hebben. Kijkend naar de toekomst verwacht ik dat de scheiding tussen wonen en zorg verder doorgezet zal worden. Dat cliënten uiteindelijk ook in een verpleeghuis huur gaan betalen voor hun kamer. Dat voeding afgezonderd wordt van het budget en er echt een apart budget voor zorg komt. Dit betekent veel voor het inkomen van de mensen dat dan meer aangetast zal worden. Deze berichten hoor je nu meer en meer, omdat de kosten voor de zorg wel heel snel stijgen.”

Ook voor medewerkers heeft hij een advies. “Sta open voor vernieuwingen. Zo kun je je eigen werk ook beïnvloeden. Blijf je meegaan in het bestaande patroon dan zit daar ook geen uitdaging. In iets nieuws zit ook veel leuks voor jezelf!” Caroline Beentjes, lid raad van bestuur van Woonzorggroep Samen vat het kort samen: “Ruud is intern onze man die kritisch meekijkt en pas loslaat als hij ervan overtuigd is dat het cliëntenbelang daarmee echt gediend is. Extern is hij een echte ambassadeur van Samen.”

Dat Ruud zijn rol op bijzondere en op geheel eigen wijze heeft uitgevoerd blijkt wel uit het speciale eerbetoon dat Ruud ten deel kwam. Hij werd uitgeroepen tot het allereerste Lid van Verdienste van Woonzorggroep Samen. Ruud draagt per januari 2019 het voorzitterschap over aan de heer Fedde de Boo. Wij wensen Ruud alle geluk en Fedde heel veel succes!