12 maart 2021

Aanpassing bezoekregeling

In de persconferentie van maandag 8 maart zijn versoepelingen aangekondigd voor de bezoekregeling in verpleeghuizen. Vanwege het hoge aantal besmettingen in de regio moeten we uiterst voorzichtig blijven. In afstemming met andere organisaties in de regio is besloten om maatwerk te bieden. Dit betekent dat per locatie bepaald wordt of het aantal bezoekers uitgebreid kan worden van 1 naar 2 bezoekers per dag. Een belangrijk uitgangspunt bij de versoepeling is de hoogte van de vaccinatiegraad per locatie/ afdeling. Deze bepaalt of het mogelijk is om twee bezoekers per bewoner per dag toe te laten. Dit betekent voor Samen dat er verschillen kunnen zijn tussen de locaties. In bepaalde locaties is de vaccinatiegraad nog onvoldoende hoog. Het is wel zo dat we steeds nieuwe vaccinatierondes houden, zodat we hopelijk spoedig de bezoekregeling op alle locaties kunnen aanpassen.