29 juni 2020

​Woonzorggroep Samen heft beperkingen bezoekregeling op

Alle deuren van de locaties van Woonzorggroep Samen gaan weer open. Hiermee worden de beperkingen aangaande de bezoekregeling opgeheven. Waar de afgelopen weken een vast bezoekrooster en een maximaal aantal bezoekers per bewoner werd gehanteerd, komt dit te vervallen.

Lees verder

Caroline Beentjes, raad van bestuur, legt uit: “Al langere tijd horen en zien we dat zowel bij onze bewoners/cliënten als hun naasten steeds meer behoefte kwam aan verdere versoepeling. We zijn dan ook verheugd dat de minister heeft aangekondigd dat de beperkingen opgeheven kunnen worden. Bij een aantal locaties was het mogelijk om dit per direct in te laten gaan, bij andere locaties vergt dit meer maatwerk.

We moeten ons uiteraard wel blijven houden aan de 1,5 meter afstand. Per locatie zijn de omstandigheden verschillend, waardoor het op de ene locatie eenvoudiger is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, dan op de andere. Ook blijven we, ondanks het loslaten van de beperkingen, vanuit de overheid wel de verplichting houden om al het bezoek te registreren. In overleg met de lokale bewonersraden zijn we aan het werk om dit per locatie op een veilige manier rond te krijgen. Dit proberen we zo snel als mogelijk in te laten gaan. Dit zal uiterlijk 1 juli zijn.”