24 september 2020

​Nieuw: Wegwijzerdementie.nl

Uniek hulpmiddel voor naasten van mensen met dementie

Lees verder

Deze week heeft het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord de website Wegwijzerdementie.nl gelanceerd. Het is een uniek hulpmiddel voor mantelzorgers van mensen met dementie, dat hun houvast biedt in de zoektocht naar zorg en ondersteuning. Op deze website staat het complete hulpaanbod voor mensen met dementie en hun naasten in Noord-Holland Noord.

Wegwijzerdementie.nl
Mantelzorgers van mensen met dementie zitten met talloze vragen. Zoals: wat staat me te wachten? Hoe kan ik omgaan met het veranderde gedrag van mijn naaste? Wat moet ik regelen? Maar ook: welke hulp is er mogelijk en waar vind ik die? Wegwijzerdementie.nl geeft niet alleen inhoudelijke informatie, maar laat ook zien welke zorg- en welzijnsorganisaties in de buurt hulp kunnen bieden.

18 gemeenten
Wegwijzerdementie.nl toont het complete hulpaanbod voor mensen met dementie en hun naasten in alle 18 gemeenten waar het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord actief is. Mantelzorgers kunnen in het aanbod zoeken op diverse manieren. Zo is er een handig kaartje waardoor je in één oogopslag ziet welke hulp er beschikbaar is in je omgeving. Daarbij kun je de resultaten filteren op diverse manieren: woonplaats, regio, het soort hulp of de fase van dementie.

Overbelast
Op dit moment zijn er 12.000 mensen met dementie in Noord-Holland Noord. Hun aantal zal naar verwachting verdubbelen tot ruim 24.000 in 2040. Dementie is enorm ingrijpend, zowel voor degenen die de ziekte krijgen als voor hun partners en andere naasten. 50 procent van de mantelzorgers van mensen met dementie voelt zich zwaar belast.