06 oktober 2020

​Fieldlab levert eerste lichting studenten af

Steeds meer instellingen sluiten zich aan bij nieuwe opleiding voor verzorgenden in dementiezorg. Stel: als kleinschalige instelling voor mensen met dementie vind je dat de opleiding onvoldoende aansluit bij jouw visie en wijze van werken. Oplossing: dan maak je toch zelf een nieuwe opleiding die wel past bij jouw ideeën. Dat is - heel simpel gezegd - wat drie Noord-Hollandse instellingen deden. Samen met twee ROC’s (Horizon College Alkmaar en ROC de Kop NH) ontwikkelden WarmThuis, De Reigershoeve en WZG Samen “Fieldlab”, een eigentijdse en vernieuwende praktijkgerichte opleiding voor verzorgenden in kleinschalige verpleeginstellingen. In 2018 startte Fieldlab en levert in februari komend jaar de eerste lichting studenten af.

Lees verder

De visie van de instelling waar de student tijdens de opleiding al in dienst is, staat centraal. Welzijn en welbevinden van de bewoners neemt daarbij de belangrijkste plek in. Andere kernwoorden: passie, lef en energie.

Het is de intentie van de initiatiefnemers om deze flexibele en interactieve wijze van opleiden verder te verspreiden. Vier nieuwe instellingen sloten zich inmiddels aan. Een kick-off bijeenkomst op 18 september markeerde het gezamenlijke startpunt voor de tweede lichting, waarvoor de werving is gestart. De olievlek breidt zich uit.
_________________________
Meer informatie over Fieldlab: het projectplan, een informatiegids en studiegidsen
klik hier: https://www.radicalevernieuwing.nl/deelnemers/warm-thuis/
_______________________
Voor een verslag van de kick-off bijeenkomst: https://www.radicalevernieuwing.nl/deelnemers/warm-thuis/
Enthousiasme en betrokkenheid op kick-off bijeenkomst van Fieldlab Verzorgende IG Dementiezorg)
—————————————
Nieuwe inzichten
In de verpleeghuiszorg wint de overtuiging steeds meer terrein dat de mensen centraal moeten staan en niet de regels. Dat het om het welzijn van de bewoners moet gaan. De initiatiefnemers van de opleiding Fieldlab, WarmThuis en De Reigershoeve, verankerden dit in hun visie, die er kort gezegd op neer komt dat het gaat om liefdevolle aandacht voor de bewoners, om van iedere dag een fijne en betekenisvolle dag te maken. De traditionele opleiding sluit daar niet op aan; is vooral theoretisch en medisch gericht.

Dieneke Smit, bestuurder van De Reigershoeve : “De studenten aan de opleiding gaan de hele dag naar school en komen op andere dagen, met een pakket opdrachten onder de arm, betaald stage lopen. Voor ons was het een hele kunst om die opdrachten in te passen in onze praktijk. Wij leggen de nadruk op het persoonsgericht werken. Dat zat domweg niet in de opdrachten die de studenten meekregen. Met het gevolg dat het heel gekunsteld werd. Kijk, de visie op de zorg in verpleeginstellingen is sterk aan het veranderen, aan het vernieuwen. Ik vind dat de opleiding moet mee-vernieuwen, moet aansluiten bij nieuwe inzichten.”

Bij WarmThuis had men dezelfde ervaring. En dat gold ook voor Woonzorggroep Samen. Dus staken ze de koppen bij elkaar, organiseerden sessies over hoe de ideale opleiding er uit zou kunnen zien. Inmiddels had ook De Reigershoeve zich aangesloten. De sessies resulteerden in een nieuwe opleidingsmethode: Fieldlab stond in de steigers. Met twee ROC’s in de regio werd samengewerkt om tot een volwaardige opleiding te komen die aan de diploma-eisen VIG voldoet.

De naam Fieldlab (praktijklaboratorium) is goed gekozen. Het woord komt oorspronkelijk uit de economie, waar het staat voor “Locaties waar ondernemers en kennisinstituten elkaar ontmoeten om technologische oplossingen en nieuwe producten te ontwikkelen, te testen, te implementeren en toe te passen.”

Leren in de praktijk
Het sleutelbegrip is leren in de praktijk. Dat betekent dat de “Collega’s in opleiding” meteen aan de slag gaan in de instelling, onder de hoede van een werkbegeleider.
Ze krijgen praktijkoefeningen waar de lesstof in is verwerkt. Dat gaat thema-gewijs. In de thema’s komen veel verschillende aspecten aan bod die in de traditionele opleiding als aparte vakken worden gegeven. Deze integrale methode benadrukt bijna spelenderwijs de samenhang. In kleine groepen bespreken de studenten hun bevindingen. Dat gebeurt op locatie onder leiding van praktijkopleiders en docenten. Zo leren de studenten ook van elkaar en van de werkwijze van de andere instellingen. Van de thema’s zijn studiegidsen gemaakt, waarin de ervaringen zijn verwerkt. Deze studiegidsen staan op deze site. (Zie boven om naar de studiegidsen door te klikken). Natuurlijk kan niet alles in een praktijkopdracht worden gegoten. Voor vakken als anatomie, fysiologie en pathologie (AFP), Verpleegtechnische vaardigheden, burgerschap, Nederlands en rekenen moeten de studenten wel met de neus in de boeken.

Intervisie en coaching
In de loop van de eerste Fieldlab-opleiding werd duidelijk hoe belangrijk en inspirerend de intervisie is tussen de studenten onderling en tussen de studenten en de begeleiders. Dieneke Smit: “Daar gaat het eerste uur van deze bijeenkomsten op de locatie aan op. Open en vrij wordt besproken hoe een opdracht is gegaan, waar de student tegenaan liep, welke moeilijkheden er waren. Collega’s in opleiding van een andere instelling kunnen daar weer heel anders tegenaan kijken of oplossingen aan de hand doen. Zo wordt op een heel actieve manier van elkaars ervaringen en oplossingen geleerd. De praktjkbegeleiders coachen de studenten bij het uitvoeren van de opdrachten en geven feed back.

We werken vanuit onze visie. Vanaf het begin krijgen de collega’s in opleiding die dus mee en passen die toe.” Werken vanuit de visie gaat dus bijna in de genen zitten. Of Fieldlab aan de verwachtingen voldoet, hoef je Dieneke Smit eigenlijk niet te vragen. “Naadloos,” zegt ze “”de opleiding en de praktijk gaan nu naadloos in elkaar over.”