Mantelzorgers

Meer dan ooit is het thema mantelzorg actueel. De overheid verwacht dat burgers zoveel mogelijk op eigen kracht doen, zelf en waar mogelijk ondersteund door hun familie, naasten en directe omgeving. Pas in aanvulling daarop wordt voortaan professionele zorg en ondersteuning ingezet. Dit heeft onder meer tot gevolg dat in de maatschappij het beroep op de belangeloze inzet van mantelzorgers sterk zal toenemen.

Lees verder

Niet alleen onze medewerkers zorgen voor onze cliënten, veel familieleden of andere direct betrokkenen zorgen ook voor deze persoon, als mantelzorger. Deze belangeloze inzet wordt bij Samen gegeven door vele honderden personen. Als mantelzorger bent u binnen Samen enorm belangrijk. Zonder uw inzet kunnen wij niet de huidige kwaliteit van zorg en welzijn bieden. U kent uw naaste als geen ander en kunt daarom goed inschatten waar hij of zij behoefte aan heeft. U kunt nét dat beetje extra bieden.

Een goede samenwerking tussen de mantelzorg en de professionele zorg is voor iedereen fijn. Daarom maken we graag duidelijke afspraken over wie wat doet en wat we van elkaar verwachten. Maar let goed op uzelf! Durf om hulp te vragen en geef het aan als het u even te veel wordt. Op tijd bijtanken is belangrijk. U neemt binnen onze organisatie een belangrijke plaats in. Samen met u en de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) stemmen we de zorg af. Ook vragen we u om evaluatiegesprekken bij te wonen en betrekken we u bij activiteiten. Als u vragen of opmerkingen heeft hoort de EVV dat graag van u. We staan open voor ideeën en willen u graag ondersteunen.

Respijtzorg

Even tijd voor jezelf nemen, het klinkt zo vanzelfsprekend en logisch. Als u voor een ander zorgt is dat meestal niet eenvoudig te organiseren, omdat de zorg overgenomen moet worden. Toch is het belangrijk dat u de zorg af en toe even over kunt dragen. Zodat u niet overbelast raakt. Maar ook om eens tijd aan uw andere gezinsleden, vrienden, werk en/of hobby's kunt besteden. Voor veel mensen is respijtzorg nodig om het vol te kunnen houden. Op een vrije dag(deel) in de week of een vakantie kunt u weer energie opdoen. Voor u is het belangrijk om te weten dat u de zorg tijdelijk aan iemand kunt overdragen bij wie de zorg in goede handen is, zodat u met een gerust hart weg kunt gaan. Bij Samen hebben we logeerkamers, met zorg binnen handbereik.

Benieuwd bij welke locaties wij logeerkamers hebben? Kijk dan even op onze pagina Logeren bij Samen.

Maak voor ondersteuning ook gebruik van ons netwerk

We werken samen met diverse partijen, waaronder:

Veelgestelde vragen over mantelzorg