22 juli 2016

Actieve vrijwilligersgroep van het Sint Jozefpark haalt het plaatselijk nieuws

De actieve vrijwilligersgroep van het Sint Jozefpark staat in de plaatselijke krant.

Lees verder

Onze Omringer Geert Aalders is een liefhebber van vis roken. Hij doet dan ook mee aan de strijd om Nederlandse titel vis roken in Petten op 23 juli. Het bracht hem ook op het idee om een keertje vis te roken voor alle mensen van het Jozefpark in zijn dorp. Dat ze konden genieten van het roken van de vis, de gezelligheid om samen in de tuin te zitten en het samen buiten opeten van de vis. In overleg met Truus Entes, een van de vrijwilligsters van het Jozefpark, werd na kort overleg besloten het gewoon te doen. En zo geschiedde, de rookton in de tuin, stoelen en tafels erbij en de mensen kwamen er vanzelf bij zitten.

Nadat de vis klaar was, werd er gezamelijk gegeten in de tuin en Geert genoot er enorm van. De vis die over was werd verkocht. Dat ging als een lopend vuurtje door het dorp, zodat vele mensen uit het dorp vis kwamen halen. De plaatselijke afdeling van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) sponsorde een flesje water, want vis moet ook zwemmen.. De verkoopopbrengst van driehonderd euro gaat naar de vrijwilligers van het Jozefpark, die het geld goed kunnen gebruiken.