05 april 2016

3 mei start valpreventietraining in Noorderlicht

Vallen en opstaan, dat hebben we jong geleerd. Hoe is het als we een dagje ouder worden, of te maken hebben met een ziekte of aandoening? We worden voorzichtiger. En dat is helemaal niet gek, want we vallen gemiddeld één keer per jaar. Om vallen te helpen voorkomen start Revalidatie- & Behandelcentrum Samen op 3 mei met een nieuwe reeks valpreventietrainingen in Noorderlicht, Parklaan 41 1777 BA in Hippolytushoef.

Lees verder

De valpreventietraining wordt gegeven door een fysiotherapeut en een ergotherapeut. De training is speciaal bedoeld voor mensen met een verhoogd risico om te vallen, bijvoorbeeld door evenwichtsproblemen, conditieverlies of slecht zien en zeer geschikt voor mensen die al eens gevallen zijn. De valpreventietraining bestaat uit zes lessen in een groep van zes tot twaalf deelnemers. Er wordt getraind op onder andere een hindernisbaan en dikke mat. Daarnaast wordt voorlichting gegeven over hoe een val voorkomen kan worden. De training bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten. Op 3 mei van 14.00 tot 14.30 uur is de eerste bijeenkomst. Voor de groepstraining wordt een eigen bijdrage van €54,95 gevraagd. Deze eigen bijdrage kan, afhankelijk van de verzekering, door de zorgverzekeraar worden vergoed.

Naast de groepstraining is een individuele valpreventietraining ook mogelijk. De individuele training is voor mensen voor wie het niet mogelijk is aan de groepstraining mee te doen. Deze training vindt bij voorkeur bij mensen thuis plaats.

Screening
Voorafgaand aan de training wordt iedere deelnemer gescreend. Op basis van deze screening stemmen wij een persoonlijk trainingsprogramma vast. Deze screening wordt deels of volledig vergoed door uw zorgverzekering (afhankelijk van uw verzekerde pakket).

Meer informatie en aanmelden training
Klik hier voor meer informatie over de valpreventietrainingen of neem contact op met Revalidatie- & Behandelcentrum Samen via telefoonnummer 0224 – 211149 of behandelcentrum@woonzorggroepsamen.nl. U kunt uzelf via deze weg ook aanmelden voor de valpreventietrainingen.