Wonen met intensieve zorg

U kunt in een situatie komen waarbij u 24 uur per dag zorg en begeleiding nodig heeft. Soms is dit tijdelijk, bijvoorbeeld als u moet revalideren na een ziekenhuisopname, maar het kan ook gebeuren dat u permanent intensieve zorg en begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld wanneer u een zwaardere vorm van dementie heeft, of als uw lichaam zware zorg nodig heeft. Ook in die situaties staan wij voor u klaar!

Lees verder

Samen kijken we naar wat u nog kan en naar hoe we u kunnen helpen. Als u komt revalideren heeft u uzelf ongetwijfeld een doel gesteld. We gaan er dan samen aan werken om dit doel zo snel mogelijk te bereiken. Als u permanent bij ons komt wonen, kijken we samen hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Welke zorg heeft u nodig? Waar heeft u behoefte aan? We proberen u zo snel mogelijk thuis te laten voelen. Bij iedere zorgvraag past een andere woonvorm.

Onze visie op Wonen en Welzijn: oog voor eigenheid van bewoners

Binnen Samen bieden wij onze bewoners een omgeving die zoveel mogelijk aansluit bij zijn of haar wensen en zorgbehoeften. Wij willen de overgang naar wonen bij Samen zo gemakkelijk mogelijk laten verlopen en iedereen die bij ons komt wonen een zo prettig mogelijk leven laten leiden. Onze medewerkers blijven daarom in gesprek met bewoners en/of diens mantelzorgers om hierover af te stemmen wat u gewend bent en wat Samen hierin voor u kan betekenen:

  1. Uw leefgewoontes zijn belangrijk, wij willen dat u uw eigen gebruiken en gewoontes zoveel mogelijk behoudt.
  2. U ontvangt bij ons liefdevolle zorg op maat, persoonlijk aandacht en we bieden u een sfeer waarin u zich thuis voelt, geleverd door goed opgeleide medewerkers die trots zijn op hun werk in samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers.
  3. Uw welzijn is voor ons belangrijk. Geborgenheid, veiligheid en leefplezier zijn hierbij thema’s die we vooropstellen, evenals sociale contacten met medebewoners, mantelzorgers, met als doel dat u zich prettig voelt als bewoner bij Samen.
  4. De deskundige zorg, begeleiding en behandeling sluit zoveel mogelijk aan bij uw wensen, behoeften en de levensfase waarin u zich bevindt.

Meer informatie over onze visie, vindt u hier. 
 
 
 
 

Revalideren bij Samen

Revalidatie valt onder de zorgverzekeringswet. U heeft recht op deze revalidatie als dit aansluit op een opname in het ziekenhuis met medisch specialistische zorg. Denk aan revalideren na een ongeluk, operatie of ziekte. U kunt in het ziekenhuis uw voorkeur voor Samen aangeven. De transferverpleegkundige in het ziekenhuis legt contact met ons. Samen met de transferverpleegkundige regelen we uw opname bij ons. U heeft hier verder geen werk aan.

Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor revalidatie grotendeels vanuit de basisverzekering. U betaalt alleen het eigen risico op uw zorgverzekering, wat u voor dat jaar nog heeft openstaan.

Langdurige intensieve zorg

Voor zorg, verpleging of behandeling heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wij helpen u graag bij het aanvragen van deze indicatie. Zo nemen we u een boel administratie uit handen, maar u kunt natuurlijk ook zelf zorg aanvragen bij het CIZ via telefoonnummer 0900-1404 of via het aanvraagformulier op www.ciz.nl. Zorg dat u uw Burgerservicenummer bij de hand heeft.

Nadat u de aanvraag ingediend heeft, kan het zijn dat het CIZ nog aanvullende vragen heeft. In dat geval bellen ze u, of ze komen (op afspraak) bij u op bezoek om een beter beeld te krijgen van uw woon- en leefomstandigheden. In sommige gevallen vraagt het CIZ informatie op bij uw huisarts of specialist. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Indicatiebesluit

De meeste aanvragen worden binnen enkele weken afgehandeld. U krijgt het indicatiebesluit per post thuisgestuurd. Als u uw voorkeur voor Woonzorggroep Samen heeft aangegeven, krijgen wij de indicatie automatisch binnen. Een van onze medewerkers neemt dan, na het afgeven van het indicatiebesluit, binnen vier dagen contact met u op. Samen stemmen we af wanneer de zorg van start gaat, of wanneer u gaat verhuizen. Ook nemen we uw zorgplan door. Samen bepalen we waar u hulp en ondersteuning bij nodig heeft, en wat u zelf nog kunt. Dit doen we aan de hand van de afgegeven indicatie.

Met deze indicatie kunt u het grootste deel van de kosten voor de geïndiceerde zorg via de AWBZ-regeling vergoed krijgen. Wel wordt een eigen bijdrage gevraagd, die door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt geïnd.

Eigen bijdrage CAK

Als u zorg heeft, betaalt u een eigen bijdrage. Deze wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De eigen bijdrage is afhankelijk van uw verzamelinkomen, vermogen en de samenstelling van uw huishouden.

Wilt u alvast weten wat u ongeveer moet betalen? Op www.hetcak.nl staat een eenvoudig rekenprogramma om zelf de eigen bijdrage te berekenen.

 
 

Aanvragen

Voor meer informatie of om kortdurende opname aan te vragen kunt u contact opnemen met het Bemiddelingsbureau Zorg & Wonen:

Tel: 088-6194100
E-mail: bemiddelingsbureau@woonzorggroepsamen.nl

of via onderstaande formulier


Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Hoe? Dat leest u in ons privacy statement.
U heeft ons privacystatement gelezen en gaat akkoord.

 
 

Verpleegkundig Technisch Team

Het verpleegkundig technisch team (VTT) van Samen maakt het mogelijk om zorg die voorheen in het ziekenhuis werd verricht ook thuis te kunnen worden verricht.

Het VTT Samen bestaat uit een team van verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in het verrichten van en coachen op verpleegtechnische handelingen. In nauwe samenwerking met medisch specialisten, huisartsen, (wijk-)verpleegkundige en andere zorgprofessionals levert het VTT kwalitatief hoogwaardige zorg bij de cliënt thuis en bij cliënten binnen alle locaties van Samen. Meer informatie over het VTT vindt u hier.