Kortdurende opname

Ook in noodsituaties staan we voor u klaar. Als u bijvoorbeeld gevallen bent, uw mantelzorg tijdelijk uitvalt of als u nog niet alleen thuis kunt zijn na een ziekenhuisopname. Wij proberen dan zo snel mogelijk een plek voor u te vinden op de kortdurende opname van één van onze locaties. Kortdurende opname is een tijdelijke voorziening vanaf enkele dagen tot maximaal zes weken.

Lees verder

We maken samen afspraken over de zorg die u nodig heeft. Tijdens uw verblijf kunt u meedoen met alle activiteiten die wij organiseren in de locatie.

Indicatie

Voor een kortdurende opname heeft u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig.

Hierin is omschreven waar u hulp en zorg bij nodig heeft. Kortdurende opname wordt voor een deel vergoed. Daarnaast betaalt u een bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en wordt geïnd door het CAK (Centraal administratie kantoor).

 
 
 

De locaties van Samen

Klik op de verschillende woonvormen om te zien welke locaties deze woonvorm aanbieden.

 

Indicatie en eigen bijdrage

Voor zorg, verpleging of behandeling heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wij helpen u graag bij het aanvragen van deze indicatie. Zo nemen we u een boel administratie uit handen, maar u kunt natuurlijk ook zelf zorg aanvragen bij het CIZ via telefoonnummer 0900-1404 of via het aanvraagformulier op www.ciz.nl. Zorg dat u uw Burgerservicenummer bij de hand heeft.

Nadat u de aanvraag ingediend heeft, kan het zijn dat het CIZ nog aanvullende vragen heeft. In dat geval bellen ze u, of ze komen (op afspraak) bij u op bezoek om een beter beeld te krijgen van uw woon- en leefomstandigheden. In sommige gevallen vraagt het CIZ informatie op bij uw huisarts of specialist. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

De meeste aanvragen worden binnen enkele weken afgehandeld. U krijgt het indicatiebesluit per post thuisgestuurd. Als u uw voorkeur voor Woonzorggroep Samen heeft aangegeven, krijgen wij de indicatie automatisch binnen. Een van onze medewerkers neemt dan, na het afgeven van het indicatiebesluit, binnen vier dagen contact met u op. Samen stemmen we af wanneer de zorg van start gaat, of wanneer u gaat verhuizen. Ook nemen we uw zorgplan door. Samen bepalen we waar u hulp en ondersteuning bij nodig heeft, en wat u zelf nog kunt. Dit doen we aan de hand van de afgegeven indicatie.

Met deze indicatie kunt u het grootste deel van de kosten voor de geïndiceerde zorg via de AWBZ-regeling vergoed krijgen. Wel wordt een eigen bijdrage gevraagd, die door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt geïnd.

Eigen bijdrage CAK

Als u zorg heeft, betaalt u een eigen bijdrage. Deze wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De eigen bijdrage is afhankelijk van uw verzamelinkomen, vermogen en de samenstelling van uw huishouden.

Wilt u alvast weten wat u ongeveer moet betalen? Op www.hetcak.nl staat een eenvoudig rekenprogramma om zelf de eigen bijdrage te berekenen.

 
 

Aanvragen

Voor meer informatie of om kortdurende opname aan te vragen kunt u contact opnemen met ons Bemiddelingsbureau Zorg & Wonen via:

Tel: 088 - 619 4100
E-mail: bemiddelingsbureau@woonzorggroepsamen.nl

of via onderstaande formulier


Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Hoe? Dat leest u in ons privacy statement.
U heeft ons privacystatement gelezen en gaat akkoord.

 
 

Aanvragen

Voor meer informatie of om kortdurende opname aan te vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice via:

Tel: 0224-211136
E-mail: klantenservice@woonzorggroepsamen.nl

of via onderstaande formulier