Volledig Pakket Thuis (VPT)

U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, ook als uw gezondheid minder wordt. Dat begrijpen we bij Samen en wij helpen u hier graag bij. Zelfs als u vanwege uw zorgbehoefte eigenlijk moet verhuizen naar een wonen met zorg-locatie, kunt u in sommige gevallen gewoon zelfstandig thuis blijven wonen. U krijgt dan het Volledig Pakket Thuis.

Lees verder

Wat is Volledig Pakket Thuis ?

Volledig Pakket Thuis (VPT) combineert de voordelen van het zelfstandig wonen met de complete zorg die een wonen met zorg-locatie biedt. Denk hierbij aan persoonlijke verzorging, verpleging, maaltijdservice, persoonsalarmering. Met het VPT kunt u alle benodigde zorg en ondersteuning in uw eigen woning ontvangen.

Voor wie is Volledig Pakket Thuis?

VPT is voor iedereen met een indicatie voor zorg met verblijf, die zelfstandig woont in één van onze locaties, aanleunwoningen (Huren bij Samen) of in de wijk. U blijft zelfstandig wonen, maar krijgt wel alle zorg die u nodig heeft.

Wat krijgt u ?

Het VPT omvat persoonlijke verzorging en verpleging, zoals hulp bij wassen, aankleden, het aantrekken van kousen, douchen, medicatie etc. Daarnaast hebt u elke week recht op schoonmaak, kunt u dagelijks gebruik maken van een warme maaltijd en kunt u deelnemen aan alle activiteiten die in de locatie worden gehouden (soms tegen een kleine bijdrage). Bij een VPT maken we gebruik van een zorgplan en krijgt u een EVV (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende) toegewezen. Alle geplande en ongeplande zorg van verpleging, verzorging en begeleiding kan Samen leveren volgens de toegekende indicatie. De wijkverpleegkundige bepaalt samen met u welke mogelijkheden er nodig zijn.

 
 
 

Indicatie

Voor zorg, verpleging of behandeling heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wij helpen u graag bij het aanvragen van deze indicatie. Zo nemen we u een boel administratie uit handen, maar u kunt natuurlijk ook zelf zorg aanvragen bij het CIZ via telefoonnummer 088- 789 10 00 of via het aanvraagformulier op www.ciz.nl. Zorg dat u uw Burgerservicenummer bij de hand heeft.

Nadat u de aanvraag ingediend heeft, kan het zijn dat het CIZ nog aanvullende vragen heeft. In dat geval bellen ze u, of ze komen (op afspraak) bij u op bezoek om een beter beeld te krijgen van uw woon- en leefomstandigheden. In sommige gevallen vraagt het CIZ informatie op bij uw huisarts of specialist. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

De meeste aanvragen worden binnen enkele weken afgehandeld. U krijgt het indicatiebesluit per post thuisgestuurd. Als u uw voorkeur voor Woonzorggroep Samen heeft aangegeven, krijgen wij de indicatie automatisch binnen. Een van onze medewerkers neemt dan, na het afgeven van het indicatiebesluit, binnen vier dagen contact met u op. Samen stemmen we af wanneer de zorg van start gaat, of wanneer u gaat verhuizen. Ook nemen we uw zorgplan door. Samen bepalen we waar u hulp en ondersteuning bij nodig heeft, en wat u zelf nog kunt. Dit doen we aan de hand van de afgegeven indicatie.

Met deze indicatie kunt u het grootste deel van de kosten voor de geïndiceerde zorg via de Wlz-regeling vergoed krijgen. Wel wordt een eigen bijdrage gevraagd, die door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt geïnd.

Neem contact op met ons Bemiddelingsbureau Zorg & Wonen voor meer informatie of voor hulp bij uw CIZ-aanvraag.

 
 

Kosten / eigen bijdrage

Als u zorg heeft, betaalt u een eigen bijdrage. Deze wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De eigen bijdrage is afhankelijk van uw verzamelinkomen, vermogen en de samenstelling van uw huishouden.

Wilt u alvast weten wat u ongeveer moet betalen? Op www.hetcak.nl staat een eenvoudig rekenprogramma om zelf de eigen bijdrage te berekenen.

Naast de eigen bijdrage voor de zorg betaalt u uiteraard ook gewoon uw woonlasten zoals u dat gewend bent.

 
 

Aanvragen

Wilt u het Volledig Pakket Thuis aanvragen? Neem dan contact met ons op via:

tel: 088-6194100
e-mail: bemiddelingsbureau@woonzorggroepsamen.nl
Of vul onderstaande formulier in.


Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Hoe? Dat leest u in ons privacy statement.
U heeft ons privacystatement gelezen en gaat akkoord.